QUÈ ÉS LA UNESCO?

La UNESCO va ser creada el 1945 en acabar la Segona Guerra Mundial.
És un dels organismes especialitzats de les Nacions Unides, com la FAO, l’OIT, l’OMS o la UNICEF. La seva missió és “construir la pau en l’esperit humà”.
L’article primer de la seva constitució diu:
“L’Organització es proposa contribuir a la pau i a la seguretat intensificant, mitjançant l’educació, la ciència i la cultura, la col·laboració entre les nacions, a fi d’assegurar el respecte universal a la justícia, a la llei, als drets humans i a les llibertats fonamentals que, sense distinció de raça, sexe, idioma o religió, la Carta de les Nacions Unides reconeix a tots els pobles del món”.

La Xarxa civil UNESCO a Catalunya

L’any 1960 es va fundar el primer club UNESCO de la Península: el Club d’Amics de la UNESCO de Barcelona.
El 1984 es va crear el Centre UNESCO de Catalunya, oficina tècnica que té com a finalitat fomentar les relacions entre la cultura catalana i la UNESCO, i la Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO (FCACU).

El Pla d’Escoles Associades a la UNESCO és especialment actiu a partir dels anys 80, especialment a partir de 1988 quan es duu a terme a Barcelona la 2a trobada estatal.

El 1989 es crea la primera càtedra UNESCO del món, la de mètodes numèrics en enginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya.

I a partir de 1995, es crea el Grup de Biblioteques Catalanes Associades a la UNESCO.

 

Què és una associació o club UNESCO?

És una organització sense ànim de lucre que col·labora amb la UNESCO i, per tant, fa seus els grans objectius de l’organització. Està format per un grup de persones que, compartint uns mateixos interessos, s’agrupen per a donar a conèixer els ideals i els programes de la UNESCO. Les associacions i clubs Amics de la UNESCO tenen la missió de fer participar els seus membres en activitats locals, nacionals i internacionals.
En els contactes internacionals, donen a conèixer la seva identitat cultural i es fan receptius a la sensibilitat i als valors d’altres cultures.

 

La FCACU

L’any 1984 es va fundar la FCACU (Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO). La FCACU aplega les associacions catalanes que treballen dins dels camps de la UNESCO i que estan reconegudes com a tals.
Les associacions i clubs UNESCO disposen, pel seu treball, de les publicacions i àudio-visuals de la UNESCO i de les publicacions periòdiques del Centre UNESCO de Catalunya.

La FCACU és membre de la Federació Europea d’Associacions i Clubs UNESCO  i forma part de la Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR).

 

Què és l’Associació UNESCO El Masnou?

L’Associació UNESCO El Masnou sorgeix de la necessitat de

-sensibilitzar l’entorn més proper sobre els principis que regeixen la UNESCO dins del camp de l’educació, la ciència i la cultura.

-promoure la comprensió i els ideals de la UNESCO

-participar en les activitats de la xarxa civil UNESCO (escoles, associacions i clubs, càtedres i biblioteques UNESCO)

-actuar per ajudar a transformar l’entorn proper d’acord amb els principis de la UNESCO i la cultura de pau.

 

El seu àmbit de treball és al Masnou, tot i que les seves activitats s’estenen a la pròpia comarca fins arribar a l’àmbit nacional o internacional a través de projectes de cooperació, patrimoni, cultura o solidaritat.

 

Entre els seus objectius principals destaquen

-acostar la riquesa d’altres llengües i cultures a la nostra, tot i defensant la identitat catalana en una societat cada vegada més plurilingüe i multicultural.

– fer difusió del patrimoni mundial, cultural i natural, i cultural immaterial; i també de la Declaració dels Drets Humans i la Convenció dels Drets de l’Infant.

– col·laborar amb la xarxa civil UNESCO (amb les altres associacions de la FCACU, les escoles, càtedres i biblioteques UNESCO), cooperació que es manifesta especialment durant la setmana UNESCO el mes de novembre,

– cooperar amb les entitats cíviques, socials i culturals de la nostra població i altres poblacions de l’entorn.

Àrees de treball:

– Drets humans
– Educació i Drets dels Infants
– Diversitat Lingüística i Cultural
– Interculturalitat
– Patrimoni
– Ciències

JUNTA ACTUAL

Presidenta d´honor: Pepita Campdesuñer Coll
pepitatierra@gmail.com

Presidenta: Gisela Mohr Jansen
gmohr@xtec.cat

Vice-presidenta: Blanca Aragó i Ros
barago@xtec.cat

Secretària: Maribel Pérez Gómez
marpego@gmail.com

Secretària-adjunta: Meritxell Subirós Bosch
msubiros@yahoo.es

Tresorer: Ferran Castells Rojo
fgcasoli@gmail.com

Vocal: Anna Ballester Eixarch
annaballester0@gmail.com

Vocal: Àngela Cabello Guilera
angelscabello@icab.es

Vocal: Glòria de Miguel Montón
gloriademimon@gmail.com

Vocal: Montserrat Pons Pallarès
mpons123@yahoo.es

Vocal: Amparo Vázquez Sánchez
amparovazquezes@yahoo.es

Vocal: Glòria Olivella Esteller
golivell@xtec.cat